Историятя на Чарлз Ван Райпер

Чарлз Ван Райпър е заекващ, осъзнал и преодолял заекването си
той разработва един от най-успешните методи за терапия на заекване
- модификация на заекването (The stuttering modification therapy)

"Прекарах като наемен работник във ферма около месец, преструвайки
се на глухоням , тъй като заекването ми беше тежко и гротесно.
Не можех да си намеря никаква работа. Надявах се да мога да
живея без да продължавам да говоря, но след месец не можех
повече да спекулирам и реших да се върна у дома, където
чувствах, че не съм добре дошъл.
След като извървях около няколко мили, седнах под едно дърво
да си почина, близо до нива, която един мъж ореше. Скоро стар
мъж, който караше модел -Т Форд, застана зад мен и започна
да говори с фермера. Забелязах, че говореше по странен начин
с много малки запъвания , но не мислех, че е заекващ.
Когато двамата приключиха разговора си, "попитах" възрастния
мъж с жестове, дали мога да пътувам с него и той ме покани
в колата си . След това естествено последва дежурния въпрос:
"Как се казваш синко и къде отиваш ? " О, как заеквах, когато
опитах да му отговоря ! После той започна да се смее обидно.
Чувствах, че можех да го убия! Виждайки яростта ми, той каза:
"Бъди спокоен синко. Спокойно. Не се смея на заекването ти. Аз
също заеквах през целия си живот и използвах подобни
лицеви мимики като теб, но съм много стар и уморен да се
боря сега със заекването си, само оставям думите сами да се
излизват от устата ми. И те го правят".
"Това ме впечатли много.През целия си живот аз се опитвах да
говоря без да заеквам или да избягвам заекването си. Този
възрастен човек ми показа какво трябва да правя от тук нататък-
да бъда толерантен към заекването на другите и към своето, че е
възможно да заеквам много лесно, но и че мога да го правя плавно.

Не беше лесно да усвоя новото си заекване, но всеки път,когато
заеквах имах възможността да го променям към по-плавна форма.
В успехите бяха малки, а неуспехите повече, но успехите,
макар и малки в началото, ме окуражаваха. Нещо повече,
страховете ми и тревогите останах назад. Години по-късно
повечето от слушателите ми никога не познаха,че някога съм
заеквал..."

Няма коментари: