3-ТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


Днес, 3-ти Декември е Международен ден на хората с увреждания. По този повод ето една завладяваща реч на Анита Блом (ELSA), представена пред Европейския парламент.

Моето име е Анита Блом и аз имам увреждане. Много бариери бяха премахнати тази седмица, за да стане възможно всички хора с увреждания да участват в тази важна среща. Но не и моята бариера. Борбата ми започна преди месец. От деня, в който получих молбата за публично слово, аз бях ужасена.

Седмици предварително имах нужда от специална психическа и физическа подготовка. За да се осмеля изобщо да дойда тук. За да измина пътя до подиума. За да изнеса речта си. За да не слушам гласа отвътре, който ми казва, че не мога да направя това. За да накарам тялото си да направи увреждането ми колкото е възможно по-малко. Защото, дами и господа, аз имах отпуснати само три минути за словото си. А аз заеквам…

Никой не знае причината за заекването. Няма едно лечение. Силата на моето заекване зависи не само от мен, от настроението ми, от натиска на времето и други фактори, акумулиращи стрес, но също и от моя слушател. От твоето настроение, от твоето време и от твоя стрес. Моето увреждане не се състои само в речта ми. То е и моят страх да покажа увреждането си. То е моят страх от говорене. Моят страх да не бъда отхвърлена, срама и вината, защото моето увреждане те кара да се чувстваш неудобно и изисква усилие и от твоя страна като слушател.

Да получа същото време за словото си, колкото всеки друг от тази публика, няма нищо общо с нечие зложелателство. Има общо с незнанието за същността на моето увреждане. Но сега, след като обясних говорния си проблем, времето ми бе увеличено на 4 мин. И ето ме, изправена, отчаяно опитваща се да упражнявам контрол върху гладкостта на говора си, така че да не надвиша определеното ми време. Аз все пак не съм добър пример, защото тези, които имат тежко заекване, не могат да изрекат дори имената си. Не могат дори да кажат “здравей” и ще избягват всички поводи за социално взаимодействие.

Освен заекването има стотици други увреждания, които са неизвестни, невидяни или дори неприети. Докато нашите увреждания не са разпознати като такива, понякога дори сред групите на хората с други увреждания, няма да има помощ, изследвания или закони, които ни защитават. Вместо да се срамуваме и да се опитваме да прикрием уврежданията си, трябва да бъдем горди с това, което сме, въпреки, а може би, благодарение на нашите увреждания. Но хората, които заекват почти няма да говорят за себе си/едва ли ще говорят за себе си/трудно ще говорят за себе си. Много от тях ще говорят трудно изобщо/едва ли ще говорят изобщо. И хората със стомашни заболявания, хората, които не могат да четат или пишат, хората с псориазис, хората с алергии, и хората с други скрити увреждания, какво знаем за тях? Те тук ли са? И ако не, защо?

2003 бе Годината на хората с увреждания. Слепите бяха видени, глухите бяха чути и неподвижните се движиха. Но непознатите са все така непознати. Невидяните са все така невидяни. И мълчаливите все така нечути. Влиянието на тази година не идва към своя край, то носи ново начало. Ново начало, в което всички увреждания ще открият своето място, лицето си и гласа си, с фокус на разнообразието от увреждания, с нашите потребност и сила да направим невидимото видимо и да дадем глас на всички нас. Ние също се нуждаем да бъдем видени. Ние също се нуждаем да бъдем чути.

Изискването, което предлагаме за политическо действие, следователно е:

Да разпознаем, включим и да се допитаме до ВСИЧКИ хора с увреждания, т.е. също да направим невидимото видимо. Не говорете за нас. Говорете с нас.

Благодаря ви.

Няма коментари: